Vihainen mieli kirja Sami Sallinen
asiakaspalautteet sami sallinen valmennus
taktinen neuvottelu yritysvalmennus valmennus sami sallinen
tämäkin on totta yle areena sami sallinen
Rikosmyytit podcast Podplayssä Sami Sallinen
uutiskirje
Slide 1
Full 2
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Neuvottelutaito

Neuvottelutaito ja sanaton viestintä

Vaikea työtapaaminen, haastava kohtaaminen, uhkatilanne tai lukkiutunut myyntipalaveri. Elämä työntää eteemme jatkuvasti erilaisia haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka aiheuttavat meissä epämiellyttävyyden tai stressin tuntemuksia. Se kuinka tilanteet kohdataan ja hallitaan, riippuu olosuhteista ja kokemuksesta, mutta ennen kaikkea harjoitelluista malleista. Yli 30 vuoden kokemus vaativista viranomaisoperaatioista ja vastuullisista yrityselämän tehtävistä on opettanut, että kaikki haastavat vuorovaikutustilanteet, kontekstista riippumatta, ovat selvitettävissä neuvottelun keinoin. Täytyy vain tietää, mihin kiinnittää huomiota ja kuinka toimia muuttuvissa tilanteissa.

Taktinen neuvottelu on menetelmä haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan.

Sen keskiössä ovat tilanteisiin valmistautuminen, oman ja vastapuolen tunnetilan hallinta, tilanteisiin sopivat vuorovaikutustaidot, luottamuksen rakentaminen, vaikuttaminen ja tilanteiden jälkihoito. Osa-alueet muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla vaativienkin kohtaamisen hallinta paranee ja pystyt valmentautumaan taitavammaksi neuvottelijaksi ja paremmaksi keskustelijaksi.

Taktinen neuvottelu -menetelmä on jalostettu vaativissa viranomaistehtävissä vaadittujen metodien pohjalta, arjen ja työelämän neuvottelutilanteisiin soveltuvaksi toimintamalliksi. Vaikeissa kohtaamissa koeponnistettu menetelmä on helposti hahmotettavissa, kaikkien opittavissa ja sopii kaikkiin haastaviin kohtaamisiin asiayhteydestä riippumatta.

Sanaton viestintä on olennainen osa kaikkia vuorovaikutustilanteita, mutta sen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joihin liittyy paljon tunnetta.

Ihmiset eivät aina muista mitä sanottiin, mutta he muistavat yllättävän hyvin sen, miten asia sanottiin. Mitä enemmän vuorovaikutustilanteeseen liittyy intressiristiriitoja, sitä enemmän me tulkitsemme toisten, mutta myös käytämme omaa sanatonta viestintäämme, ilman että edes tiedostamme sitä.

Sanattoman viestinnän syvällinen ymmärtäminen ja sen oikea hyödyntäminen ovat tehokkaita työvälineitä. Äänenkäytön ja kehonkielen alitajuisuus tekee sanattomasta viestinnästä usein puhetta rehellisempää, minkä vuoksi sen tulkinnan taitoa pystyy hyödyntämään kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Sanaton viestintä on myös vahva vaikuttamisen väline. Syvällinen vaikuttaminen tapahtuu alitajunnan ja tunteiden alueella, juuri siellä, minne sanattomat viestimme parhaiten osuvat. Vuosien varrella olen nähnyt ja oppinut, että se joka pystyy hyödyntämään sanattoman viestinnän oikeaa tulkintaa ja oman sanattoman viestinnän tarkoituksellisia vivahteita, on aina askeleen edellä kaikissa kohtaamisissa.

Sami Sallinen on varattavissa puhujaksi erilaisiin tilaisuuksiin.

Hän valmentaa neuvottelutaitoja, haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaa, sekä sanattoman viestinnän hyödyntämistä yritysmaailman kohtaamisissa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!