Sanaton viestintä myyjille – opi tunnistamaan asiakkaan ajatukset

LIVE TAI ONLINE -VALMENNUS

Myyntikoulutus

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen varmistaa tunnetusti asiakastyytyväisyyden ja takaa parhaat myyntitulokset. Kun tiedät mitä asiakas ajattelee, tiedät miten palvella ja myydä oikein.

Vaikka sanattoman viestinnän merkitys tiedostetaan hyvin kaikessa asiakaskohtaamisissa, siihen kiinnitettään usein liian vähän huomiota ja sitä myös tulkitaan usein väärin. Myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa tämä voi tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeita ei pystytä huomioimaan, käytettävissä oleva myyntistrategia on väärä tai mikä pahinta, myynti jätetään kesken, kun asiakkaan tunnetiloja tulkitaan väärin.

Myyjille ja asiakastyötä tekeville suunnatussa kehonkielenvalmennuksessa opitaan tulkitsemaan asiakkaan tunnetiloja, ajatuksia ja aikomuksia kehonkielen avulla. Kehonkieli on usein puhetta rehellisempää, minkä vuoksi kehonkielen oikea tulkinta oikeaan aikaan parantaa asiakaskokemusta, syventää kommunikaatiota ja tehostaa palveluprosessia. Kehonkielen tulkinnan taito on helposti opittavissa ja valmennukseen osallistuvat pystyvät hyödyntämään uudet opit välittömästi työssään.

Valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja antavat varmuudella uutta opittavaa myös kokeneemmille ammattilaisille. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaiseksi.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu niille myynti- ja asiakaspalvelutyötä tekeville, jotka haluavat myydä paremmin, kehittää asiakaskokemusta, syventää omaa osaamistaan ja kehittää kommunikointitaitojaan.

Valmennuksen jälkeen
  • Hallitset kehonkielen tulkinnan periaatteet ja menetelmät
  • Tiedät miten tunnistaa potentiaali asiakas
  • Osaat lukea asiakkaan kehonkieltä myyntitilanteessa
  • Osaat vakuuttaa asiakkaan omalla kehonkielelläsi
  • Myyt paremmin ja parannat asiakaskokemusta, kun tunnistat asiakkaan ajatukset ja tunnetilat

myyntikoulutus