Syvyyttä vuorovaikutukseen – keho paljastaa tunteet

LIVE TAI ONLINE -VALMENNUS

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat kriittisen tärkeä osa johtamisosaamista. Kyky lukea keskustelukumppanin tunnetiloja ja ajatuksia luo edellytykset hyvälle johtamiselle, syventää tunneälyä ja antaa valmiudet vahvalle esimiestaidolle.

Työelämän neuvotteluissa, palavareissa ja haastatteluissa on tärkeä tunnistaa keskustelukumppanin tunnetilat ja ymmärtää miten hän reagoi keskustelun aikana esitettyihin ajatuksiin. Erityisesti esimiestyössä on tärkeää pystyä tunnistamaan eri lähtökohdista kumpuavien tunnetilojen merkitys kommunikaatiossa, jotta henkilöiden välinen viestintä on avointa ja sujuvaa.

Kehonkielen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa tunteiden määrä lisääntyy. Pahimmillaan kommunikaation väärinymmärrykset johtavat ristiriitoihin, väärinkäsityksiin ja tehottomuuteen.

Esimiehille ja HR -ammattilaisille suunniteltu valmennus opettaa tulkitsemaan keskustelukumppanin tunnetiloja, ajatuksia ja aikomuksia kehonkielen avulla. Kehonkieli on usein puhetta rehellisempää, minkä vuoksi kehonkielen oikea tulkinta oikeaan aikaan syventää kommunikaatiota ja vähentää väärinymmärryksiä. Kehonkielen tulkinnan taito on helposti opittavissa ja valmennukseen osallistuvat pystyvät hyödyntämään uudet opit välittömästi työssään.

Valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja antavat varmuudella uutta opittavaa myös kokeneemmille ammattilaisille. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaiseksi.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu niille esimiehille ja henkilöstöjohtamisen ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää sanattoman viestinnän mahdollisuuksia johtamisessa, syventää tunneälyään ja kehittää esimieskommunikaatiotaan.

Valmennuksen jälkeen
 • Hallitset kehonkielen tulkinnan periaatteet ja menetelmät
 • Tunnistat kehonkielen hälyttävät merkit eri kommunikaatiotilanteissa
 • Osaat lukea keskustelukumppanin kehonkieltä oikein
 • Syvennät kommunikaatiotaitojasi, kun tunnistat keskustelukumppanin ajatukset, aikomukset ja tunnetilat
 • Osaat vakuuttaa omalla kehonkielelläsi ja hallita paremmin haastavia kommunikaatiotilanteita

VALMENNUS

Kesto: ½ päivä

Sisältö:

 • Kommunikoi paremmin
  • Sanattoman viestinnän merkitys vuorovaikutustilanteissa
  • Kehonkielen tulkinnan periaatteet
  • Mitä keskustelukumppanin keho kertoo; kokonaisvaltaista kommunikointia
 • Kehonkielen tulkinta työvälineeksi
  • Vaaralliset väärintulkinnat
  • Tunnista todelliset ajatukset ja tunnetilat kehonkielen avulla
  • Kasvoskannauksesta työväline jokaiseen työpäivään
  • Harjoittelua; menetelmät haltuun

Kesto: 1 päivä

Sisältö:

 • ½ päivän valmennuksen aiheet sekä
 • Hallitse haastavat tilanteet
  • Sanattoman viestinnän hälytysmerkit
  • Epämukavuudesta mukavuusalueelle- oman kehonkielen hyödyntäminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • Syvyyttä tunneälyyn- tunnetilan ja ajatusten tulkinta
 • Vaikuta kehonkielellä
  • Näin vakuutan keskustelukumppanin kehonkielelläni
  • Miten hyödyntää Q4 -tekniikkaa myynnissä
  • BLINK -tekniikka; miten saada vastauksia ilman kysymyksiä
  • Oma kehityspolku tästä eteenpäin
  • Harjoittelua; tulkinta tavaksi

Asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan räätälöidyt valmennukset ja keynote puheenvuorot hinnoitellaan asian laajuuden ja pituuden mukaan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.